Indywidualny sprzęt ochrony osobistej

Indywidualny sprzęt ochrony osobistej

Zgodnie z zasadami BHP, jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy, jest zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej, minimalizujących ryzyko zawodowe. Podstawą w każdym zakładzie pracy jest posiadanie oraz konserwacja gaśnic w razie nagłego pożaru.

Co zalicza się do sprzętu i środków ochrony osobistej?

Za sprzęt ochrony osobistej uznaje się, wszelkie elementy zabezpieczające, przeznaczone do noszenia lub używania przez pracownika, podczas wykonywania zadań służbowych.

To bardzo szeroka grupa produktów, używanych m.in. do: ochrony głowy, słuchu, układu oddechowego, oczu, za pomocą np. masek do ochrony dróg oddechowych czy produktów BHP ochrony twarzy.

Artykuły ochrony osobistej przy pracy na wysokościach

Środki ochrony indywidualnej, przeznaczone do pracy na wysokościach, to przede wszystkim zabezpieczenia przeciwupadkowe i przeciwurazowe. 

Zabezpieczenia przeciwupadkowe obejmują wszystkie środki ochronne mające na celu zapobieganie spadaniu z wysokości, a więc:

- uprzęże,
- szelki bezpieczeństwa,
- linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne i pozostały osprzęt.

Przeciwurazowy sprzęt ochrony osobistej to np. hełmy ochronne, w tym hełmy z wkładkami amortyzującymi, chroniącymi głowę przy uderzeniach z dowolnej strony.